Ariesmedishop.cz

Reklamacje

REGULAMIN REKLAMACJI

  1. Przed potwierdzeniem odbioru przesyłki kupujący powinien skontrolować, czy nie została ona uszkodzona podczas transportu. Powinien także skontrolować rzeczywistą zawartość przesyłki według faktury. W przypadku rozbieżności kupujący musi bezzwłocznie w terminie 2 dni roboczych poinformować o tym sprzedającego i ewentualnie przewoźnika.
  2. Reklamację można złożyć telefonicznie: +420 481 595 112 - Jiřina Štilcová, e-mailem: expedice@aries.eu lub pocztą ARIES, a.s., Jiřina Štilcová, 512 33 STUDENEC 309. Zarówno kupujący jak i sprzedający wysyłają towar na swój koszt.
  3. Reklamacja musi zawierać: imię i nazwisko kupującego, kopię faktury, szczegółowy opis stwierdzonych wad (ewentualnie przyczyn), propozycję załatwienia reklamacji a jeżeli dotyczy ona jakości wyrobu, to również reklamowany wyrób w oryginalnym opakowaniu z etykietą.
  4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia lub nadmiernego zużycia towaru oraz wad spowodowanych użytkowaniem, niewłaściwą manipulacją, nieprzestrzeganiem ogólnych zasad użytkowania towaru, zadziałaniem siły wyższej.
  5. Zgodnie z ustawą kupujący może dokonać zwrot towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Kupujący może zwrócić całą przesyłkę pod warunkiem, że jest ona kompletna i nieuszkodzona. Wraz z towarem kupujący musi odesłać z powrotem także dokument podatkowy/fakturę, która będzie stornowana przez sprzedającego.
  6. W przypadku pozostałych kwestii dotyczących reklamacji mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.

Protokół reklamacji tutaj