Ariesmedishop.cz

Opłaty pocztowe i transportowe

Zamawiając towar o wartości ponad 170,- PLZ włącznie z VAT nie płacisz opłaty pocztowej i transportowej.

Zamawiając towar o wartości poniżej 170,- PLZ włącznie z VAT, płacisz opłatę pocztową i transportową w wysokości 19,90 PLZ.