Ariesmedishop.cz

Polityka prywatności

Firma ARIES Polska, tel. +48 74 6480 490, fax. 481 595 113 jako podmiot zarządzający sklepem internetowym nie gromadzi żadnych danych osobowych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji konkretnej osoby oprócz przypadków, gdy osoba udzieli takich informacji dobrowolnie. Takie dane mogą zostać uzyskane w przypadku, gdy osoba dobrowolnie zarejestruje się w celu korzystania z usług e-shopu www.ariesmedishop.pl.

Jakiekolwiek informacje osobiste prowadzące do identyfikacji konkretnej osoby nie zostaną przekazane ani sprzedane stronie trzeciej.